TEAKWONDONUN ANA KURALLARI , YEMİNİ , KARAKTER YAPISI VE FELSEFİ YAPISI

TEAKWONDONUN ANA KURALLARI , YEMİNİ , KARAKTER YAPISI VE FELSEFİ YAPISI

Taekwondonun ana Kuralları

1-Nezaketken,kibarlık
2-Dürüstlük
3-Azim,hırs
4-Nefsi kontrol
5-Cesaret

Taekwondo Yemininde olması gereken uluüslararası prensipler.

Taekwondo prensiplerine bağlı kalmak Eğitmenlere ve kemer ve yaşça büyük olanlara saygılı olmak Taekwondoda öğrendiklerini asla kötüye kullanmamak özgürlüğün ve adaletin şampiyonu olmak Dünyada barışın teşekkülüne katkıda bulunmak.

Taekwondocunun karakter yapısı

Dürüst ol ve her zaman adaletli davranmalı Herkese karşı saygılı ve yardımsever olmalı Sadık olmalı,kibarlıktan ayrılmamalı Taekwondo prensiplerini aklından hiç çıkarmamalıdır.

ÇOCUKLAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR SPOR

Taekwondo yaş limiti olmayan ve her yaşta yapılabilen bir spordur.bilhassa çoçuklar için vazgeçilmez bir spor dalıdır.
Çoçuklar bilhassa taekwondoya bir oyun niyetiyle başlarlar ve bu süredede reaksiyon kabiliyetleri artar,diğer sporculara saygıyı, kenidilerinin eksik ve üstün yanlarını ve bunları tekafi yolunu öğrenirler.
Taekwondo müsabakaları ise çoçuklarda büyüklere göre farklılık gösterir.Resmi müsabaka yaşuna gelmiyen çoçuklarda müsabakalar esnasında büyüklere göre daha kalın koruyucu elbiseleri giydirilir ve baş kısmına vurma yasaklanır.
TAEKWONDO TEHLİKELİ BİR SPORMUDUR WTF Taekwondoda başa vurmak serbest olduğu için Full Kontack dediğimiz Sporlar kategorisinde sayılmaktadır.
Ancak pratikte taekwondo sanıldığı kadar tehlikeli değildir.Müsabaka yaşına gelmemiş ve gerekli kemere ulaşamamış çoçuklarda başa vurmak yasaklanır .
Müsabaka yaşına gelmiş sporcularda ise belli bir kemer seviyesine ulaşması beklenir.Maç esnasında denk kemerlerin müsabakaları ile tehlike arzetmez.Bu nedenle taekwondoda sakatlanmalar ve nakavtlar çok nadir olur.
Ayrıca müsabaka esnasında vucut ve baş için tüm koruyucu tedbirler alınır.Buna rağmen başa gelen bir darbede kişi K.O.ile yani hakem kararı ile maçı nakantla kaybetmişşe 3 ay süre ile müsabık yarışmalardan uzak tutulur.Bu nakavt üç ay sonraki yarışmalardada tekrarlanmışşa o kişi bu ez 6 ay yarışma harici bırakılır.
Eğer 6 ay sonra bir tekrarda o kişi tamamen Taekwondo müsabakalarından men edilir. ITF taekwondo semi -kontack kategoride müsabakalar düzenler.Bu müsabakalarda başa vurmak yasaktır.
Ancak her nasılsa burdada yüze yumruk atmak serbesttir ki vuruş hedefini tam bulmadan teknik gösterilerek kesilir.Yinede burada bir sporcu yüze daha çok darbe alır.Ancak burdada koruyucu eldivenlerle ve başlıklarla gerekli tertibatlar alınır.

DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONALARI

Dünya taekwondo şampiyonası -Her 2 yılda bir Dünya kupası - Her yıl düzenli olarak yapılıyor
Olimpiyatlar - her 4 yılda bir yapılmaktadır Dünya oyunları - her 4 yılda bir yapılıyıor
Kıtalar şampiyonası(Pan Am, Asian, All Africa, etc) - her 4 yılda bir olimpiyatlardan bir yıl önce yapılıyor CISM şampiyonası -
CISM organize ediyor FISU şampiyonası - FISU organize ediyor Dünya gençler takwondo şampiyonası(geçtiğimiz yıl1999 da istanbul bu organizeye ev sahipliği yaptı)

Taekwondo teknik , sanat ve felsefenin buluşmasıdır.

Taekwondonun yapısı iki temel faktör üzerine bina edilmiştir.Pratik değer ve ideolojik değer. Taekwondonun pratik değeri doğal hareketler üzerine kurulmuş temel bireysel hareketleri içerir ve belirli kurallar bu hareketleri sınırlar ve sistemleştirir..
Taekwondonun ideolojik değeri ise taekwondo ile özdeşleşmiş 3 temel ideal üzerine kurulmuştur.Teknik düşünce , sanatsal düşünce ve felsefi düşünce. Dahada öteye modern taekwondo bir felsefi eğitim ve mücadele sistemidir.

Taekwondodaki teknik düşünce

Taekwondonun teknik olarak görünümünün temeli taekwondonun pratik olarak çalışılmasından doğar..Çıplak elle kendi kendine savunma ve fiziksel eksersizlerin sağlığa katkısı taekwondonun pratik plarak değerini ve yararını ortaya koyar.
Bu nedenle taekwondodaki teknik ideal ,pratik çalışma ve antrenmanın uygulanması ve öğrenilen tekniklerinin insanın hayat şartlarına hazırlanmasını sağlamasını esas alır.
Taekvondonun kişiye verdiği bazı ruhsal kazanımları taekwondo dışındaki farklı öğretilerdende elde edilebilir ancak taekwondonun teknik ideal ve kazanımları sadece taekwondo çalışmakla ortaya çıkar.
Bu taekwondo çalışmaya özel bir kazanımdır. Bu etkileme insanın kendini tehlikelere karşı savunabilme yeteneği ve vucud sağlığının mükemmelliği olarak pratik hayata yansır.
Taekwondo çalışmasının pratik yaşamdaki dışa vurumu MUSUL olarak adlandırılır.

Taekwondodaki sanatsal düşünce

Sanat aklın ve duyguların birlikte bir dışa vurumudur.Düşüncenin aksiyon olarak tutarlı olarak anlatımı Taekwondo becerilerindeki zerafet , aklın ve ruhun bir ürünüdür.Düşüncenin dışa yansımasıdır.
Herkes taekwondo tekniklerini mükemmel yapamaz.Çoğu kişi daha işin başında bırakmak zorunda kalır.Çünki akli ve ruhi yaratıcılığı olmayan kişilerin taekwondo teknik becerilerini kazanabilmesi zordur.
Tıpki bir balerin gibi, taekwondodada kişinin ruhi, akli zenginliği ,mükemmel bir duyarlılığı şarttır.Kişinin fiziksel yapısı kadar ruhi yapısınında taekwondo tekniklerini dışa vuracak ve geliştirecek olgunlıkta ve zerafette olması gereklidir.
Taekwondodaki tekniklere bu sanatsal yaklaşım ve onları sürekli olarak mükemmelleştirme isteği MUYE olarak tanımlanır.Ruhun güzelliğinin isteğinin mükemmelliğinin taekwondo becerilerine yansıtılmasıdır.
Taekwondodaki felsefi düşünce Taekwondodaki felsefi düşünce, doğunun felsefi mistik yapısından etkilenmiş doğa ötesi yaklaşımlar ve fikirlerde içerir.Taekwondodaki felsefi yapı, insanla doğa ve evren arasındaki ilişkileri gerçekleştirmek üzerine bina edilir.Bu MUTO olarak tanım bulur.
Pratik hayata yansıması şeref duygusu ,nezaket,olgunluk,sabır vs.kavramlar olarak olur.Pommse tekniklerindebu kavramların üzerin vurgulanmaya çalışılır.İçsel düşüncenin ,dışa vurumudur. Fiziksel eğitim olarak taekwondo Fiziksel olarak sistematik eğitim insan zekasını,düşünce ve duyularını sürekli çalıştırarak diri tutar.
Fiziksel aksiyonlar ne kadar sistematik ise insan ruhi olarakta o kadar diri ve canlıdır.Taekwondodaki teknik ,artistik ve felsefi üstünlük eğitim ve çalışma ile artar ve çoğalır. Fiziksel becerinin gelişmesi teknik kapasiteyi, ruhi konsantrasyonun gelişimini sanatsal düşünceyi ,akıl ve vucud arasında uyumun sağlanması ve doğa ile birlikteliğinin sağlanması ise taekwondodadi felsefi sahayı oluşturur.
Bu nedenle taekwwondo tekniğin ,sanatın ve felsefenin buluşması olarak tarif bulur. Taekwondodaki felsefi amaç insan ruhunun ,karekterinin mükemmelleştirilmesi gayesini taşır.Bu fiziksel eğitimle bir arada ve ona yardımcı faktör olarak ortaya çıkar.Taekwondo fiziksel ve ruhi egitiminin metodoloji olarak kendini gösterir Taekwondonun kendine özgü değeri çalışmaya başladıkça teknik kapasitenin artmasıyla birlikte ortaya çıkmaya şekillenmeye başlar.
Taekwondoda olgunlaşıldıkşa ve yaş ilerledikçede felsefi yapısı kendini hissettirir.Takwondonun ruhi kazanımları fiziksel olarak taekwondo çalışılmadan ve teknik kapasite artırılmadan asla kazanılamaz. Taekwondoda güç müsabakaları insanın tabi içgüdülerinin bir dışa vurumu anlatımıdır.
Tarihe göre, güç müsabakaları insanlar arasında yapılan müsabaka formlarıdır.Taekwondo müsabakaları tekniğe ve güce dayanan müsabaka dallarındandır. taekwondo müsabakasında kişi doğal olarak rakibinden daha üstün olduğunu ispatlamaya çalışır.
Bu isteğin gerçekleşmesi sporcunun sıkı ve içten çalışması ve teknik kapasitesini arttırması ile gerçekleşebilir.Müsabık olmak çok tecrübe ve çalışma ister.Güç, sürhat , teknik ve hata yapmamaya alışkanlık gibi disiplin gerektiren faktörler uluslararası maçlarda müsabaka kazanmak için çok önemli faktörlerdir ki bu özellikleri mükemmel olarak kazanabilmenin yolu yoğun antrenman programı ve teorik ders ve bilgi birikimi ister.
Taekwondo modern spor ilminin geçerli olduğu spor dalıdır ki ferdi spor olmasına rağmen ,kişişel çalışma ile geliştirilemez herzaman bir eğitici ve yardımcı partner ister . Kuvvete ve güce dayalı yarışmalar insanın tabii olan içgüdülerinin dışa vurumudur.
Tarihte insanlar arasındaki güce dayalı müsabakalar ,yarışmalar her dönemde yapılagelmiştir.Taekwondonun bir müsabaka formu olarak gelişmeye başlarken ,güc gösterisine akli becerileride katması ve güç ve beceriri birleştirmesi onun en güzel anlatımıdır.
İnsan genelde müsabaka içinde rakibinden daha üstün ve güçlü olduğunu ispatlamak ister.Bu nedenlede samimi bir şekilde teknik kapasitenin arttırılması için antrenmanlar yapılır.Teorik bilgiler edinilir.Buda zamanla ,nsandaki sportmenlik ve sorumluluk duygularını geliştirir.
Aslında işin başında rakibleri berteraf etmek için güç çalışması şeklinde başlayan taekwondo zamanla kişide ayrı bir önem ve anlam kazanır.Ve icrası taekwondo müsabakalarının dışına taşmamaya başlar. Taekwondo müsabakaları ,güç, çabukluk , teknik, ve hata yapmama üzerine kuruludur.Bu faktörlerin taekwondo çalışmasında kazanılması ve müsabakalarında sergilenmesi ,taekwondoya modern bir spor dalı olarak ayrı bir önem ve değer verir.

Olimpik taekwondo puan bölgeleri ve puan araçları

Olimpik müsabaka stili Full-Contact denilen serbest müsabaka stilidir. basit olarak izah edersek serbest stil taekwondo

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18